Reference

SKYLINE BEOGRAD  2018 – 2019 godine.

Tip objekta: stambeno-poslovni kompleks

Oprema: 2 x Potain F0/23B, visine 50m i 90m

skyline beograd

AIRPORT CITY  BEOGRAD 2019 – 2020 godine.

Tip objekta: poslovni park

Oprema: Potain F0/23B, visina 60m

airportcity 1

BEO Shoping Centar  2018 – 2020 godine.

Tip objekta: tržni centar

Oprema: Potain F0/23B, Potain H30/25C, Potain H30/23C, Potain 646H, 2x Potain 744E, 2x Libherr 120HC

beo shoping center

Stambeno – poslovni kompleks Niš 2018 – 2019 godine.

Tip objekta: poslovno – stambeni kompleks

Oprema: Potain GTMR 360B

nis stambeni

GTC SQUERE Niš 2018 – 2019 godine.

Tip objekta: kancelarijska zgrada

Oprema: 2x Potain H30/30C, Potain H30/25C

gtc

BW Galerija Beograd 2017 – 2020 godine.

Tip objekta: šoping centar

Oprema: 5x Potain F0/23B, Potain GTMR 360B, Libherr 120HC

beograd na vodi